CAST

CAST
Click on the underlined names to see a snapshot of the voice actor
Character Performed By
Cosmo Yuki Yoku Shioya
Kasha Imhof Fuyumi Shiraishi
Bes Jordan Hideyuki Tanaka
Karala Ajiba Keiko Toda
Sheryl Formosa & Lou Piper You Inoue
Gije Zaral Kazuo Hayashi
Deck Afta Tatsuya Matsuda
Harulu Ajiba Youko Asagami
Joliver Ira Shiozawa Kaneto
Lotta Banda Eiko Yamada
Ashura Novak
Mayaya Rau
Mako Yuda
Tekuno Gyabari Bin Shimada
Moera Fatima Hideki Sasaki
Bento Malus Kouichi Hashimoto
Hatari Naburu Kazuhiko Inoue
Lin Formosa Keiko Yokozawa
Rapoh Famu Kimiko Tsuruta
Fard Malaka Sanae Takagi
Damido Pechi Banjou Ginga
Abadede Gurimade Masaru Ikeda
Daram Zuba Shojiro Kihara
Kitty Kitten Rumiko Ukai
Guhuba Geba Takeshi Watabe
Doba Ajiba Takkou Ishimori
Gindoro Jimnu
Zou Habel Gande
Seizo Katou
Hannibal Gen Tesshô Genda
Rukuku Kil Gara Takashima
Gyamus Gra Ryouichi Tanaka
Doppa Buff Issei Futamata
Kiyaya Buff Mami Koyama
Gyamus Buff Shingo Kanemoto
Kulara Kina Keiko Osaki
The Ide Hidekatsu Shibata